Notice of Pre-Board Examination

मिति २०७२ श्रावण २६ गतेवाट संचालन हुने स्नातक तह प्रथम वर्षकोे Pre- Board Examination मा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनका लागि सूचित गरिन्छ । Pre-Board Examination मा सहभागी नहुने विद्यार्थीहरुलाई क्याम्पसद्धारा प्रदान गर्ने सुविधाहरु उपलब्ध गराउन वाध्य हुनेछैन ।