श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको अवसरमा क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना ।