स्नातकोत्तर तहमा कक्षा संचालन सम्वन्धि सूचना

यस मध्यविन्दु वहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तह MBS तथा M.Ed. प्रथम तथा द्धितीय वर्षको कक्षा संचालन यहि माघ १८ गते आइतवारदेखि संचालन हुने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।