सूचना ।

उपर्युक्त सम्वन्धमा यस क्याम्पसको शैक्षिक क्यालेण्डरमा उल्लेख भए अनुसार मिति २०७४/०२/१५ गते सोमबार गणतन्त्र दिवसकोे अवसरमा क्याम्पस विदा रहने र मङ्गलबार देखि नियमित रुपमा पठनपाठन हुने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
2017-05-25