सूचना ।

यस मध्यविन्दु वहुमुखी क्याम्पसमा २०७२ श्रावण २६ गतेवाट संचालन भइरहेकोे स्नातक तह प्रथम वर्षकोे आन्तरिक परीक्षा विशेष कारणवस अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको ब्यहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराइन्छ ।