सूचना ।

क्याम्पसको शैक्षिक क्यालेण्डरमा उल्लेख भए अनुसार मिति २०७६ श्रावण ३० गते बिहीबार जनै पूर्णिमा(रक्षा बन्धन) को अवसरमा स्थानीय विदा रहने र श्रावण ३१ गते शुक्रबार देखि नियमित रुपमा पठनपाठन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।