सरस्वती पूजा तथा सेमेष्टर भवनको शिलान्यास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।