विदा सम्वन्धी सूचना ।

यस मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक क्यालेण्डरमा उल्लेख भए अनुसार मिति २०७२/१२/०९ र १० गते होली पर्वकोे अवसरमा क्याम्पस विदा रहने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।