विदा सम्वन्धी सूचना ।

मिति २०७२ साल श्रावण ३ गते आइतवारका दिन इद पर्व तथा श्रावण ४ र ५ गते संविधान मस्यौदा माथी सुझाव संकलनका लागि नेपाल सरकारद्धारा सार्वजनिक विदा घोषणा भएकोले उक्त दिनहरुमा क्याम्पस विदा रहने ब्यहोरा सम्वन्धित सवैमा जानकारी गराइन्छ ।