दोस्रो आन्तरिक परीक्षासम्बन्धी सूचना ।

यस क्याम्पसमा स्नातक तह तर्फ व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र मानविकी संकाय प्रथम र द्वितीय वर्र्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको दोस्रो आन्तरिक परीक्षा २०७३ मिति २०७३/०२/१६ गते देखि संचालन हुने भएकोले अनिवार्य रुपमा परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सम्बन्धित विद्यार्थीहरुका लागि यो सूचित गरिन्छ ।